GSP : สำหรับประถม (ผู้เริ่มต้น)

คู่มือ GSP สำหรับผู้เริ่มต้น [ประถม]

เว็บไซต์สอนใช้งานออนไลน์ พร้อมวิดีโอสอนการทำอย่างละเอียด เทพฯจริงๆ
คลิกที่นี่

ใบงาน แบบฝึกหัด ผลงาน GSP เทคนิคต่าง ๆ เพรียบๆ
คลิกที่นี่ เลื่อนดูด้านล่างมีเยอะแยะเป็นแสนๆๆ

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับเริ่มต้นเรียน

1. ความหมายเศษส่วน

[ใบงาน] [เฉลย]
2. เปรียบเทียบเศษส่วน (ที่มีตัวส่วนเท่ากัน)

[ใบงาน] [เฉลย]
3. เปรียบเทียบเศษส่วน (ที่มีตัวเศษเท่ากัน)

[ใบงาน] [เฉลย]
4. แบบรูปของรูปเรขาคณิต

[ใบงาน] [เฉลย]
5. แบบรูปของจำนวน

[ใบงาน] [เฉลย]
6. มุม

[ใบงาน] [เฉลย]
7. เส้นขนาน

[ใบงาน] [เฉลย]
8. แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม

[ใบงาน] [เฉลย]
9. การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

[ใบงาน] [เฉลย]
10. ความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยม

[ใบงาน] [เฉลย]
11. มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม

[ใบงาน] [เฉลย]
12. สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

[ใบงาน] [เฉลย]
13. การสร้างรูปหลายเหลี่ยม

[ใบงาน] [เฉลยเองครับ]
14. ความสัมพันธ์ของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยม

[ใบงาน] [เฉลย]
15. รูปวงกลม

[ใบงาน] [เฉลย]
16. การประดิษฐ์ลวดลาย

[ใบงาน] [เฉลยเองอะนะ]
17. ปริซึม

[ใบงาน] [เฉลย]
18. พีระมิด

[ใบงาน] [เฉลย
19. การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

[ใบงาน] [เฉลย]
20. แผนภูมิแท่ง

[ใบงาน] [เฉลย]
21. แผนภูมิรูปวงกลม

[ใบงาน] [เฉลย]
22. เกมแทนแกรม คู่ซี้หกเหลี่ยม

[ใบงาน] [เฉลยเอง 55+]

อ้างอิงแหล่งที่มา: กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา โดยใช้ The Geomerter’s Sketchpad

http://www3.ipst.ac.th/primary_math/ict_material/gsp-Activity.asp

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s