ฉันดีใจที่มีเธอ

Advertisements

เรียนคณิตฯให้เก่งทำอย่างไร ?

เชื่อว่าผู้เรียนหลายคนคงจะพบปัญหากับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แล้ว เราจะมีวิธีเรียนคณิตให้เก่ง เรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้ได้ดี วันนี้จะได้พบกับกลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์เราต้องเริ่มฝึกฝนการเป็นผู้เรียนที่ดี โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

  1. เวลาฟังครู หรือเวลาอ่าน ต้อง คิด ถาม จด ถ้าไม่เข้าใจควรจดคำถามไว้เพื่อคิดค้นคว้า หรือ ถามผู้รู้ต่อไป
  2. หมั่นดูหนังสือหรือทำการบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ ควรหามุมอ่านหรือทำการบ้านที่เหมาะสมกับตนเอง
  3. จัดเวลาสำหรับทบทวนสิ่งที่เรียน มา หรืออ่านล่วงหน้าสิ่งที่จะเรียนต่อไป และถ้าปฏิบัติตามที่กำหนดได้ควรให้ รางวัลตัวเอง เช่น ได้ขนม ได้เล่น ได้ฟังเพลง ดูทีวี ได้เล่นกีฬา เป็นต้น ถ้า ทำไม่ได้ตาม กำหนดควรหาเวลาชดเชย อ่านต่อที่นี่

เทคนิคสร้างความจำดี 18 วิธี

18 วิธี เพื่อเสริมสร้างความจำดีๆ

  • 1). เล่นเกมส์ เช่น หมากรุก ปริศนาอักษรไขว้ ฯลฯ หรือเกมส์อื่นๆ เช่น เกมส์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ทว่า… อย่าให้มากเกินจนลืมโลก
  • (2). ฝึกจำตัวเลข เช่น ถ้าเห็นตัวเลขที่ไหนให้ฝึกจำ โดยเริ่มจากการจำตัวเลข 4 หลัก และเพิ่มจำนวนหลักไปเรื่อยๆ คนทั่วไปควรจำตัวเลขได้อย่างน้อย 7-9 หลักขึ้นไป ถ้ารู้สึกยาก… ให้แบ่งตัวเลขเป็นตอนๆ แบบที่เราจำโทรศัพท์ เช่น แบ่ง 1234567 เป็น 123-4567 ในใจ ฯลฯ
  • (3). ฝึกจำชื่อคน โดยเริ่มจากการฝึก “เรียกชื่อ” คนรอบข้างบ่อยๆ เวลานึกถึงหน้าใคร ให้นึกถึงชื่อด้วยเสมอ
  • (4). เรียนภาษาใหม่ๆ

อ่านต่อที่นี่

ที่มา: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=177101

ความจำเป็นของคณิตศาสตร์

ความจำเป็นของคณิตศาสตร์
เนื่องจากความรู้ทางคณิตศาสตร์ต้องนำไปใช้ในชิวิตประจำวันตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกา เลขที่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ เลขทะเบียนรถ การติดต่อซื้อขาย
คณิตศาสตร์ยังจำเป็นในการประกอบอาชีพทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านกสิกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชกรรม ล้วนต้องใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น โดยเฉพาะโลกยุคปัจจุบัน มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีมากขึ้น ทุกๆส่วนของการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิบัติงาน จึงต้องเกี่ยวข้องกับการคำนวณอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น การปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ถูกหลักเกณฑ์ ตั้งแต่ก่อนอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะพัฒนาให้เด็กเรียนรู้อย่างถูกวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กที่มีแววคณิตศาสตร์สูง

ที่มา: http://www.kanid.com/tutorial3.html

By อนุชิต ไชยชมพู